התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ה'

מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט

כאשר עוברים משבר עשרוני לשבר פשוט המכנה יהיה כפולה של 10 כאשר מס‘ האפסים במכנה נקבע עפ"י מס‘ המקומות אחרי הנקודה העשרונית בשבר העשרוני והמונה הוא כל הספרות השונות מאפס בשבר הנתון.

נראה דוגמא:

73/100 =0.73

הספרות השונות מאפס | שני אפסים במכנה כמספר המקומות אחרי הנקודה

נציין ש-אפס בספרה הימנית ביותר אחרי הנקודה העשרונית משמעותו הרחבה של המונה והמכנה פי-10 ולכן הוא אינו משנה את ערכו של המס‘.

למשל:

0.730=730/1000=73/100=0.73