התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ח'

משוואה ליניארית - פונקציה קווית

הפונקציה הקווית הנה פונקציה אשר הגרף שלה נראה בצורת קו על מערכת הצירים.

הנוסחא הכללית לפונקציה קווית נראית כך:

f(x)=ax+b

בנוסחא זו a ו-b הם פרמטרים ואילו x הוא משתנה.

ל-a קוראים ‘שיפוע הישר‘ ואילו ל-b קוראים ‘קבוע הישר‘.

לכל אחד מהפרמטרים יש תפקיד בעיצוב צורתו המסוימת של הפונקציה.

דוגמא לפונקציה קווית:

f(x)=2X+2

גרף הפונקציה הקווית

נשים לב בנוסחא הכללית לפונקציה קווית מופיע X ללא חזקה, או פשוט עם חזקה ששווה ל-1 שלא נהוג להציג.

אם מופיע בנוסחא X עם חזקה כלשהי ששונה מ-1, אזי הפונקציה אינה פונקציה קווית, וגם ברור שלא תתאים לצורה הכללית של:

f(x)=ax+b

לעומת זאת, ישנן פונקציות קוויות ללא X בכלל, והן תהיינה מהצורה:

f(x)=מספר

ומכונות ‘פונקציות קבועות‘.

דגש חשוב: לפעמים נהוג לסמן את הנוסחא הכללית של הפונקציה הקווית גם כך:

f(x)=mx+c

או

f(x)=mx+n

בכל מקרה, אלו רק שמות אחרים לאותם פרמטרים והם מתפקדים בדיוק באותו האופן כמו a ו-b.