התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ז'

משוואות ליניאריות

משוואה הנה ביטוי שמופיע בו הסימן שווה (=), ומשני צדדיו מופעים מספרים ומשתנים.

פתירת המשוואה משמע מציאת ערך מספרי מתאים עבור המשתנים.

משוואות ליניאריות הנן משוואות שיש בהן רק משתנה אחד (לרוב מסומן ב-X) ללא הפעלת חזקה כלשהי עליו.

לדוגמא:

X + 3 = 5

פתרון המשוואה הנו X=2.