התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

נפח כדור (ספרה)

הכוונה בנפח הכדור הנה לגודל הפנים של הכדור.

כלומר גודל האזור הצבוע באדום:

נפח כדור

ישנו יחס קבוע בין רדיוס הכדור לבין הנפח שלו, והוא מבוטא בנוסחא הזו:

4*פאי*רדיוס3 חלקי 3.

או:

Π*R3*4/3

כלומר –אם יודעים את הרדיוס אז ניתן לחשב את נפח הכדור.

לדוגמא:

כדור עם רדיוס 2.

נפח:

23*4*3.14/3 = 8*4*3.14/3=33.49333