התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

נפח פירמידה

הנוסחא לחישוב נפח הפירמידה הנה:

  1. שטח הבסיס*גובה הפירמידה / 3.
    שטח הבסיס: ידוע שיש סוגי פירמידות ושהסוג נקבע לפי צורת הבסיס.
    לכן – עבור כל פירמידה יש לחשב את שטח הבסיס בהתאם לסוג הצורה שלו.
    לדוגמא:

    עבור פירמידה מלבנית, שטח הבסיס יהיה שטח המלבן שבסיסה, כלומר אורך המלבן * רוחב המלבן.
  2. גובה הפירמידה: הכוונה לקו האנך שמתחיל מקודקוד הפירמידה ויורד לבסיסה.

דוגמא:

פירמידה מלבנית: צלעות הבסיס: 2,4. גובה = 6.

נפח = שטח בסיס*גובה / 3 = (2*4)*6 / 3 = 16