התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ט'

נקודות האפס של פרבולה (פיתרון למשוואה ריבועית)

נקודות האפס של פרבולה הנם הנקודות בהם הפרבולה שווה ל-0.

ואלו למעשה הנקודות בהן הפרבולה חותכת את ציר ה-X .

ראינו שפונקצית הפרבולה הנה למעשה:

=Yמשוואה ריבועית.

ולכן ערכי ה-X של נקודות האפס של הפרבולה הם בדיוק אותו הדבר כמו הפתרונות של המשוואה הריבועית שנמצאת בה.

נראה בדוגמא:

y=x2-2x+3

כדי למצוא נקודות אפס של פרבולה יש להציב 0 במקום ה-Y וקבל את הערכי ה-X המתאימים, אז נפתור את המשוואה:

x2-2x+3 = 0

שזה בדיוק למצוא את פיתרונות המשוואה הריבועית.

משיטת הטרינום מקבלים שזה שווה ל:

(x+1)(x-3)

ולכן הפיתרונות הם:

x=-1

x=3

ולכן נקודות האפס יהיו (-1,0) , (3,0).