התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ג'

סימני התחלקות ב-2

התחלקות ב-2 היא למעשה התנאי לכך שמספר מסוים מספר זוגי.

לכן סימנים להתחלקות ב-2 הם למעשה סימנים לכך שמספר הוא זוגי.

עבור כל מספר (חד ספרתי, דו ספרתי, תלת ספרתי,...) מסתכלים רק על עמודת היחידות.

אם עמודת היחידות היא 0 או כפולה של 2 משמע המספר הוא זוגי.

הכוונה בכפולה של 2 הנה: 2,4,6,8.

לדוגמא:

4,16, 128, 3002.

עבור כל המספרים נבחן את עמודת היחידות ונבדוק בכל מספר שעמודת היחידות היא כפולה של 2 ולכן מספרים אלו הם מספרים זוגיים.

דוגמה נגדית:

13, 129

אנו רואים שבעמודות היחידות במספרים הללו ישנם מספרים שאינם כפולות של 2 ומספרים אלו אינם זוגיים.