התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לשאלון 003

קוטר המעגל - הגדרה והסבר

מיתר במעגל העובר דרך נקודת האמצע של אותו המעגל נקרא קוטר, שה הוא בעצם קו המחבר בשני קצותיו את היקף המעגל ועובר דרך נקודת אמצע המעגל.

 

לדוגמא:

קוטר 

רדיוס במעגל הוא קו היוצא ממרכז המעגל ומגיע בקצהו האחר להיקף המעגל, ולכן נוכל לטעון כי קוטר המעגל מורכב בעצם משני רדיוסים מחוברים זה לזה.

דוגמא:

אם נתון מעגל עם רדיוס באורך של 4

נוכל לחשב בקלות את אורך הקוטר שהוא פעמיים הרדיוס - כלומר 8.