התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

שטח העיגול

העיגול הנו פנים המעגל, כלומר זה:

חישוב שטח עיגול

השטח יהיה הגדול של העיגול, כלומר גודל המקום שעיגול תופש במרחב.

בעיגול קיים יחס קבוע בין הרדיוס לבין השטח, והוא מבוטא כך:

פאי*רדיוס2.

או:

ΠR2

כלומר, ברגע שיודעים את רדיוס העיגול ניתן לחשב את השטח שלו.

לדוגמא:

העיגול עם רדיוס בגודל 4.

לפי הנוסחא, השטח הוא:

Π*R2=Π*42

במקום פאי נשתמש בקירוב 3.14, לכן השטח הוא:

42*3.14=16*3.14=50.24