התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לשאלון 002

שיטת פירוק הטרינום הריבועי כאשר a=1

נתייחס כעת רק למשוואות ריבועיות בהם a=1  , כלומר למשוואות ריבועיות מהצורה : x2+bx+c  . שיטת פירוק הטרינום מאפשר להפוך את המשוואה הריבועית לכפל שני גורמים בסוגריים – ודרך כך גם מראה את הפיתרונות למשוואה.

לפי שיטת הטרינום הריבועי יש לפרק את B לסכום שני מספרים, B1 ו=B2, כך זה: B1+B2 = B, B1 * B2 = C. כאשר משיגים פירוק כזה, אפשר להפוך את המשוואה הריבועית לצורה הזאת: (x-B1)(x-B2), כאשר B1 ו-B2 הם למעשה פתרונות המשוואה.

דוגמא:

X2+3x-10

B=3, c=-10. צריך למצוא שני מספרים שהסכום שלהם הוא 3 והמכפלה שלהם היא -10. המספרים המתאימים הם 5 ו- -2: 5+-2 = 5-2 = 3. 5*-2 = -10. לכן, נקבל שהמשוואה שווה ל-(x-5)(x-(-2)) = (X-5)(x+2). כמו כן, הפתרונות למשוואה יהיו 5 ו-2.