התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

תכונות היחס

 1. ידוע שכל שבר ניתן לייצוג כשבר אחר ששווה לו, כגון 1/2 ו-2/4.
  משום כך, ניתן לבטא את אותו היחס דרך שברים שונים.
  לדוגמא:
  היחס בין תפוחים לבננות הוא 3/9.
  ידוע שניתן לצמצם את 3/9 ל-1/3, ולכן ניתן לבטא את היחס הזה גם כ-1/3.
 2. משום שאותו היחס יכול שברים שונים – היחס לא מייצג כמות.
  כלומר – אם ידוע שהיחס בין תפוחים לבננות בסל הוא 1/3 זה לא אומר שיש תפוח אחד ושלוש בננות.
  זה פשוט אומר שעל כל תפוח יש 3 בננות, ולא נוקב כמה בעצם יש.
  זה מובן בדיוק משום ש-1/3=3/9, ואם היחס היה מייצג כמות היינו מקבלים שיש 3 תפוחים ולא 1.
  לכן – היחס אינו מייצג כמות, אלא רק מציין השוואה בין כמויות אפשריות